Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LAYAR PONSEL/HP MU BANYAK GORESAN?? TAK PERLU DIGANTI YANG BARU,,,BEGINI CARA MUDAH MENGHILANGKANNYA.

Tidak ada hari tanpa ada gadgét, mungkin pada saat ini kalimat itu mémanglah bénar ada. Di mana féaturé yang satu ini, handphoné umpamanya, tidak bisa lépas dari kéhidupan séhari-harinya.


Bagaimana tidak, manfaat dari féaturé éléktronik yang satu ini mémanglah tidaklah digunakan sébagai alat komunikasi saja, tétapi sébagai fasilitas untuk méncari info léwat ménélusur, sébagai hiburan, untuk sarana bérmain gamé sérta bébérapa hal yang lain yang bisa digunakan pada alat ini.

Kétika modérén sékarang ini, banyak téléphoné génggam yang sudah mémbawa téknologi térbaru yaitu déngan mémakai layar touchscréén yang dapat mémudahkan Anda dalam ménjalankannya, Samsung handphoné misalnya. Tétapi, disuatu layar téntu tidaklah sélalu mu"lus tidak ada gorésan jika séring digunakan.

Méskipun pada saat ini télah banyak ponsél pintar high classménggunakan layar yang ku4t sérta anti gorés sépérti layar Corning Gorilla Glass yang tahan akan gorésan.

Banyak hal yang ményébabkan layar pada smartphoné Anda alami gorésan.
Misalnya sépérti mélétakkan hp dalam saku bérsamaan dompét, kunci maupun koin. Téntang ini juga yang biasanya jadi aspék pényébabnya layar ponsél Anda térgorés. Lantas bagaimana méngatasinya?

Di bawah ini ada lima langkah ményingkirkan gorésan pada layar handphoné.

1. Pasta Gigi

Datang dari péralatan mandi untuk singkirkan gorésan kécil di layar hp Anda. Kuncinya yakni déngan ménggunakan pasta gigi yang sébénarnya, tidaklah pasta gigi bérbasiskan gél.

Langkahnya cukup gampang, yaitu déngan mémoléskan pasta gigi sédikit ké ujung kapas atau kain bérsih yang lémbut, lalu gosokan

mélalui langkah pérlahan déngan gérakan mélingkar pada layar hingga térlihat gorésan itu hilang.
Lalu, bérsihkan layar mémakai kain lémbut yang sédikit dibasahi untuk singkirkan békas pasta gigi yang térlalu bérlébih.

2. Minyak Sayur

Untuk gorésan kécil atau gorésan térsémbunyi, minyak sayur bisa digunakan untuk singkirkan gorésan itu.

Langkahnya nyaris sama saja déngan langkah yang dikérjakan di atas. Lantas, untuk singkirkan sisa minyak supaya tidak licin dilayar, Anda cukup gunakan tisu untuk mémbérsihkannya.

3. Bédak Bayi

Bédak bayi dikombinasi déngan air buat pasta tipis yang bisa digunakan untuk ményingkirkan gorésan pada ponsél Anda. Ini yakni bahan yang paling sédérhana untuk singkirkan gorésan pada ponsél Anda.

4. Putih Télur sérta T4was

Satu tutorial on-liné dari Yahoo ményampaikan bila péncampuran putih télur sérta kalium aluminium sulf4t dapat singkirkan gorésan. Untuk ini, Anda akan mémbutuhkan kain microfibér, télur, aluminium f0il sérta tawas (kalium aluminium sulf4t yang bisa dibéli di toko obat paling dékat).

Langkahnya yakni déngan méncampurkan putih télur dari satu butir télur sérta satu séndok téh t4was dalam panci.

Panaskan hingga méncapai suhu 150 dérajat Fahrénhéit.
Réndam kain microfibér dalam télur sérta gabungan t4was.
Input kain pada aluminium f0il, sérta lantas ménémpatkannya ké ovén 300 dérajat hingga kain bénar-bénar kéring.

Ambil kain kéluar dari ovén sérta bérsihkan déngan air dingin sépanjang 20 hingga 30 détik.
Ulangilah langkah diatas tiga kali, sérta lantas mémbiarkan kain hawa kéring sélama 48 jam. Lalu, gunakan kain untuk ménghapus gorésan mélalui langkah digosokan mélalui langkah pérlahan.

5. Minyak Kayu Putih

Langkah yang satu ini mémanglah démikian sédérhana, tétapi minyak kayu putih yang dipakai cukup 1-3 tétés saja. Anda cuma pérlu pértolongan déngan ménétéskannya pada tisu, lalu gosokan mélalui langkah mélingkar pada gorésan.

Ké lima langkah singkirkan gorésan pada layar handphoné diatas, téntu yaitu langkah yang sudah mélalui uji coba. Jika Anda ingin cobanya sérta mémpraktikannya séndiri dirumah, jadi lakukan déngan hati-hati. Apabila ingin térlépas dari gorésan, lébih sébaiknya gunakan anti gorés atau pélindung layar handphoné Anda.


sélamat méncoba!

Post a Comment for "LAYAR PONSEL/HP MU BANYAK GORESAN?? TAK PERLU DIGANTI YANG BARU,,,BEGINI CARA MUDAH MENGHILANGKANNYA."